Katalozi GS1 Srbija

Da bi koristili ove strane potrebno je da se prijavite jer su to strane samo za članice GS1 Srbija.

GLN Katalog je registar adresnih podataka privrednih i pravnih subjekata I njihovih organizacionih delova, članica GS1 Srbija p.u. Katalog obezbeđuje identifikacione ključeve za lokacije u procesima nabavke, isporuke, fakturisanja i plaćanja. GLN ključ je trinaestocifreni globalni lokacijski broj. Katalog vodi evidenciju o nazivu, adresi , GLN broju, organizacionoj hijerarhiji i geografskim koordinatama. Naša ambicija je da katalog postane centralni izvor informacija o lokacijama privrednih subjekata u Srbiji. Težimo da bude univerzalan pa su zato subjekti u Katalogu organizovani po industrijskim segmentima (na primer: trgovina, zdravstvo, prehrana, transport ...) u okviru kojih se razlikuju dve strane, strana ponude i strana tražnje. Za prijavu sistemu kao gost kliknite na dugme Register, unesiti Vaše podatke i kliknite na dugme Register. Dobićete poruku na mejl sa privremenom lozinkom. Po ulasku u Katalog promenite lozinku. Za otvaranje korisničkog naloga javite se administratoru Kataloga.


GTIN Katalog je registar proizvoda sa svim fizičkim karakteristikama, članica GS1 Srbija p.u obezbeđuje jedan izvor istinitih informacija o proizvodu. Težimo da bude univerzalan pa su zato subjekti u Katalogu organizovani po industrijskim segmentima (na primer: trgovina, zdravstvo, prehrana, transport ...) u okviru kojih se razlikuju dve strane, strana ponude i strana tražnje.

Prednosti

  • Lakše i brže odvijanje poslovnih procesa
  • Tačnost u izradi narudžbenica
  • Manje dupliranih sistema i procesa
  • Dokazan način da se smanje nepotrebni troškovi u lancu snabdevanja

Sa GTIN katalogom partneri uvek imaju poslednju informaciju u svojim sistemima i bilo kakva promena napravljena u bazi podataka jedne kompanije, automatski i odmah je na raspolaganju svim ostalim kompanijama koje sa njom posluju. Kada su proizvođač i kupac sigurni da gledaju u iste, ažurne i tačne podatke, posluju lakše, brže i jeftinije.

GTIN katalog obezbeđuje jedan izvor istinitih informacija o proizvodu. 

Za prijavu sistemu kao gost kliknite na dugme Register, unesiti Vaše podatke i kliknite na dugme Register. Dobićete poruku na mejl sa privremenom lozinkom. Po ulasku u Katalog promenite lozinku.

Za otvaranje korisničkog naloga javite se administratoru Kataloga.

GS1 Activate je servis u okviru Globalne organizacije GS1 koji olakšava proces dodele GS1 bar kod brojeva (GTIN-ova) i generisanje GS1 bar kod simbola za vaše proizvode.

Da biste dobili pristup ovom servisu potrebno je da ste aktivna članica GS1 Srbija p.u. i da ste saglasni sa Uslovima Korišćenja. Detalje vezane za pravila validacije proizvoda možete pogledati ovde.


Pretragu informacija o proizvodu koje je dostavio vlasnik robne marke možete vršiti na sledećoj stranici: Verified by GS1


Globalna GS1 organizacija zameniće "GEPIR" sa bazom podataka "Verified by GS1". GEPIR će prestati da važi 31. decembra 2023.