GS1 kreira standarde pomoću kojih organizacije identifikuju, obuhvataju i razmenjuju informacije o proizvodima, lokacijama, sredstvima i dr. Globalni standardi povećavaju efikasnost i smanjuju troškove što vam može pomoći da razvijete svoje poslovanje.

Stvaranje uspešne kompanije ili organizacije podrazumeva da se stvari rade drugačije od konkurencije.

Međutim, poslovanje teče nesmetano kada koristite iste standarde kao i drugi. Više od milion organizacija širom sveta je zasnovalo svoje procese, sisteme i poslovanje na upotrebi GS1 standarda. GS1 im pomaže da razmenjuju informacije sa dobavljačima, potrošačima i drugim partnerima.

 

Publikacije Brošure i Priručnici Elektronske verzije svih dokumenata
Učlanjenje u Poslovno Udruženje Dobijanje bar kodova Kompanijski prefiks, GLN, brojevi za robu promenljive težine
Firme članice koje vam mogu pomoći Projektovanje, štampa Implementacija bar kodova
Dimenzije bar kodova Moduli i simboli Sve dimenzije u standardu ...
Deset koraka u primeni bar koda   Dobijanje kompanijskog prefiksa....
GLN uputstva Lokacije Uputstva oko promene GLN broja

GTIN uputstva

Artikli Uputstva oko promene GTINa na artiklima

Verifikacija

Bar kodovi, etikete Verifikacija vaših bar kodova i etiketa...

Izračunavanje Cifre za proveru

Kalkulator Cifra za proveru

GS1 identifikacioni ključevi

usluga

 
Poslovi