T: +381 (0) 11 260 61 06


E: mailto:info@panteongroup.com


http://www.panteongroup.rs/usluge.aspx
Grupa Panteon Group® nudi svojim kupcima sveobuhvatna rešenja za elektronsko poslovanje sa svojim partnerima. Pri tome se oslanjamo na dobru praksu u svetu, standarde (GS1, EANCOM, OAGI. ..) i vlastito iskustvo na domaćem i međunarodnom prostoru.

Glavne grupe usluga su: analiza i savetovanje na obnovi interorganizacijskih procesa sa uslugama elektronskog poslovanja, stvaranje okruženja za implementaciju elektronskog poslovanja, usluge sigurnog i pouzdanog prenosa elektronskih podataka, usluga elektronske obrade podataka i arhiviranja.
 
Mesto je rezervisano za Vašu kompaniju