GTIN katalog

GTIN Katalog je registar proizvoda sa svim fizičkim karakteristikama, članica GS1 Srbija p.u obezbeđuje jedan izvor istinitih informacija o proizvodu. Težimo da bude univerzalan pa su zato subjekti u Katalogu organizovani po industrijskim segmentima (na primer: trgovina, zdravstvo, prehrana, transport ...) u okviru kojih se razlikuju dve strane, strana ponude i strana tražnje.

Prednosti

  • Lakše i brže odvijanje poslovnih procesa
  • Tačnost u izradi narudžbenica
  • Manje dupliranih sistema i procesa
  • Dokazan način da se smanje nepotrebni troškovi u lancu snabdevanja

Sa GTIN katalogom partneri uvek imaju poslednju informaciju u svojim sistemima i bilo kakva promena napravljena u bazi podataka jedne kompanije, automatski i odmah je na raspolaganju svim ostalim kompanijama koje sa njom posluju. Kada su proizvođač i kupac sigurni da gledaju u iste, ažurne i tačne podatke, posluju lakše, brže i jeftinije.

GTIN katalog obezbeđuje jedan izvor istinitih informacija o proizvodu. 

Za prijavu sistemu kao gost kliknite na dugme Register, unesiti Vaše podatke i kliknite na dugme Register. Dobićete poruku na mejl sa privremenom lozinkom. Po ulasku u Katalog promenite lozinku.

Za otvaranje korisničkog naloga javite se administratoru Kataloga.