O nama

Posao je lakši kada govorite istim jezikom sa svojim kupcima, dobavljačima i partnerima.

GS1 je neutralna, neprofitna, međunarodna organizacija koja radi na razvoju standarda i rešenja za poboljšanje efikasnosti i preglednosti u lancu snabdevanja, u različitim privrednim granama. U svoj rad uključuje globalnu zajednicu trgovinskih partnera, privrednih organizacija i proizvođača opreme i savremenih tehnologija kako bi se razumele poslovne potrebe i razvili standardi kao odgovor na iste. GS1 je podstaknuta radom dva miliona korisničkih organizacija, u preko 20 privrednih sektora uključujući maloprodaju i sektor robe široke potrošnje, zdravstvo, transport i logistiku, itd. Danas, GS1 Sistem standarda predstavlja najšire korišćen sistem standarda u lancu snabdevanja u svetu. Ima svoje nacionalne organizacije članice u preko 110 zemalja i svoje sedište u Briselu.

Pogledajte šta mi radimo

GS1 priča

Sve je počelo sa bar kodom

 

3. aprila 1973.godine, vodeći trgovinski lanci u Americi, odabrali su standard za identifikaciju proizvoda, danas poznat kao GS1 Bar kod. Ova odluka je posledično stvorila globalni poslovni jezik koji, do danas, omogućava preglednost u čitavom lancu snabdevanja u više različitih sektora.

Samo godinu dana kasnije (26. Juna 1974., u 8:01h), prvi GS1 bar kod je skeniran po prvi put u gradiću Troj, u državi Ohajo (SAD). Kako smo mogli da zamislimo da će, 40 godina kasnije, preko 5.000.000.000 proizvoda biti skenirano svakoga dana, širom sveta? Identifikacija proizvoda predstavlja mnogo više od pukog obeležavanja i skeniranja robe: ona omogućava uspostavljanje globalnog tržišta.

 

Ovo su samo neke najveće kompanije sa kojima GS1 Srbija radi

GS1 ima više od milion članica. GS1 Srbija preko 5.000 članica.

Mi radima sa organizacijama svih veličina od malih poljoprivrednih proizvođača do velikih kompanija..

 

Preko 5 milijardi puta dnevno se očita bar kod i čuje poznati zvuk na POS-u. 

GS1 sve što radi je u interesu svojih članica.