Verifikacija bar kodova

Zašto je važno da je bar kod ispravan?

Koliko puta Vam se desilo da na kasi u prodavnici čekate dok radnica uporno pokušava otkucati i naplatiti artikal? Koliko puta ste zbog toga odustali od kupovine?

Pitanje je: neispravan ili nedovoljno kvalitetan bar kod.

Verifikacija je tehnički proces kojim se meri bar kod simbol da bi se uporedio sa specifikacijom za taj simbol. Verifikacija se ne koristi samo kao metod za odbacivanje. Na primer, savet GS1 je da se ISO/IEC 15416 metodologija koristi kao sredstvo za unapređenje celokupnog učinka skeniranja. Ukoliko postoji problem sa EAN.UCC simbolima, verifikator na bazi ISO standarda može da bude od ogromne pomoći u utvrđivanju problema i obezbeđenju standardnih načina izveštavanja između štamparija i njihovih partnera..

Takođe je važno naglasiti razliku između skenera i verifikatora. Verifikator je sprava za merenje pomoću koje mogu da se utvrde izvesne determinante koje se odnose na sposobnost simbola da vrši svoju funkciju tj. da nosi i pruža podatke po zahtevu. Kako se merenje tradicionalnom verifikacijom obično vrši jednim skeniranjem preko simbola, nije pouzdano da li je “snimak” karakteristike simbola zaista reprezentativan za visinu pruga.


Kako proveriti da li će bar kod uvek biti ispravno pročitan?

Da bi mogao bar kod da se sa sigurnošću verifikuje potrebno je doneti original etiketu ili pripremu, slanje faksom ili e mejlom nije preporučljivo jer nije sigurna verifikacija a to i ne radimo. U našim izveštajima dajemo podatke o kvalitetu bar kod simbola koja se zasniva na analizi dijagrama refleksije skeniranja. Dijagram refleksije skeniranja je kriva refleksije u odnosu na linijsko (linearno) rastojanje preko simbola.

Najveća korist od verifikacije jeste sigurnost da će bar kod biti ispravno pročitan na svim mestima gdje se proizvodi distribuiraju. Posebna je preporuka da se verifikacija bar koda uradi za sve proizvode koji su namenjeni izvozu.


Kontaktirajte nas

Cena usluge verifikacije bar koda?

GS1 Srbija koristi LVS Integra 9510 za verifikaciju vaših bar kodova. Za sada je usluga besplatna za naše članice..