GS1 kompanijski prefiks

Upravljanje GS1 identifikacionim sistemom vrši se preko pažljivo ustanovljenih pravila i odnosa upravljanja na različitim nivoima širom sveta. Proces je složen jer se GS1 identifikacioni sistem koristi za identifikaciju mnogih stvari, u mnogim mestima, i na mnogo načina.

Ključni koncepti:

  • GS1 kompanijski prefiks obezbeđuje način da GS1 organizacija članica jedinstveno i globalno identifikuje stvari kao što su trgovinske jedinice, logističke jedinice, lokacije strane i imovine.
  • GS1 Global Office (GS1 GO) dodeljuje GS1 prefiks organizaciji članici (MOS)
  • GS1 Nacionalna organizacija zatim dodeljuje GS1 kompanijski prefiks GS1 članovima
  • GS1 kompanije onda kombinuju svoj GS1 kompanijski prefiks sa GS1 određenim referentnim brojevima da se identifikuju stvari koje prodaje, isporučuje ili poseduje.

Spisak svih GS1 prefiksa

GS1 prefiks ne znači da je artikal proizveden u toj zemlji već da je izdat u dotičnoj nacionalnoj asocijaciji.

Upravljanje GS1 sistemom se vrši lokalno od strane GS1 organizacija osnovanih u preko 100 zemalja. GS1 organizacije koriste svoje dodeljene prefiks za dodelu GS1 prefiksa kompanije svojim kompanijama članicama kako bi one mogle da oforme GS1 identifikacione ključeve.

Kompanijski prefiks Nacionalna organizacija
000 - 019 GS1 US
020 - 029 Definiše ih svaka nacionalna organizacija za svoje područje
030 - 039 GS1 US
040 - 049 Definiše ih svaka nacionalna organizacija za svoje područje
050 - 059 GS1 US
060 - 139 GS1 US
200 - 299 Definiše ih svaka nacionalna organizacija za svoje područje
300 - 379 GS1 Francuska
380 GS1 Bugarska
383 GS1 Slovenija
385 GS1 Hrvatska
387 GS1 Bosna i Hercegovina
389 GS1 Crna Gora
400 - 440 GS1 Nemačka
450 - 459 i 490 - 499 GS1 Japan
460 - 469 GS1 Rusija
470 GS1 Kirgistan
471 GS1 Tajvan
474 GS1 Estonija
475 GS1 Letonija
476 GS1 Azerbedžan
477 GS1 Litvanija
478 GS1 Uzbekistan
479 GS1 Šri Lanka
480 GS1 Filipini
481 GS1 Belorusija
482 GS1 Ukrajina
483 GS1 Turkmenistan
484 GS1 Moldavija
485 GS1 Jermenija
486 GS1 Gruzija
487 GS1 Kazahstan
488 GS1 Tadžikistan
489 GS1 Hong Kong
500 - 509 GS1 UK
520 - 521 GS1 Grčka
528 GS1 Liban
529 GS1 Kipar
530 GS1 Albanija
531 GS1 Makedonija
535 GS1 Malta
539 GS1 Irska
540 - 549 GS1 Belgija i Luksemburg
560 GS1 Portugalija
569 GS1 Island
570 - 579 GS1 Danska
590 GS1 Poljska
594 GS1 Rumunija
599 GS1 Mađarska
600 - 601 GS1 Južna Afrika
603 GS1 Gana
604 GS1 Senegal
608 GS1 Bahrein
609 GS1 Mauricius
611 GS1 Maroko
613 GS1 Alžir
615 GS1 Nigerija
616 GS1 Kenija
618 GS1 Obala Slonovače
619 GS1 Tunis
620 GS1 Tanzanija
621 GS1 Sirija
622 GS1 Egipat
623 GS1 Brunej
624 GS1 Libija
625 GS1 Jordan
626 GS1 Iran
627 GS1 Kuvajt
628 GS1 Saudiska Arabija
629 GS1 Emirati
640 - 649 GS1 Finska
690 - 699 GS1 Kina
700 - 709 GS1 Norveška
729 GS1 Izrael
730 - 739 GS1 Švedska
740 GS1 Gvatemala
741 GS1 El Salvador
742 GS1 Honduras
743 GS1 Nikaragva
744 GS1 Kosta Rika
745 GS1 Panama
746 GS1 Republika Dominikana
750 GS1 Gruzija
486 GS1 Meksiko
745 - 755 GS1 Kanada
759 GS1 Venecuela
760 - 769 GS1 Švajcarska
770 - 771 GS1 Kolumbija
773 GS1 Urugvaj
777 GS1 Bolivija
778 - 779 GS1 Argentina
780 GS1 Čile
784 GS1 Paragvaj
786 GS1 Ekvador
789 - 790 GS1 Brazil
800 - 839 GS1 Italija
840 - 849 GS1 Španija
850 GS1 Kuba
858 GS1 Slovačka
859 GS1 Češka
860 GS1 Srbija
865 GS1 Mongolija
867 GS1 Severna Koreja
868 - 869 GS1 Turska
870 - 879 GS1 Holandija
880 GS1 Južna Koreja
884 GS1 Kambodža
885 GS1 Tajland
888 GS1 Singapur
890 GS1 Indija
893 GS1 Vijetnam
896 GS1 Pakistan
899 GS1 Indonezija
900 - 919 GS1 Austrija
930 - 939 GS1 Australija
940 - 949 GS1 Novi Zeland
950 GS1 Global office
951 GS1 Global office (EPCglobal)
955 GS1 Malezija
958 GS1 Makau
960 - 969 GS1 Global office (GTIN-8)
977 Serijske publikacije
978 - 979 Knjige (ISBN)
980 Refundacija
981 - 984 Za zajedničku valutu u regionu
99 GS1 Kuponi
Napomena: 960 i 9610-9614 su dodeljeni GS1 UK za izdavanje GTIN-8
Napomena: Prefiksi koji nisu navedeni zadržava GS1 global za dodeljivanje nečlanicama i za buduća učlanjenja.