Kako dobiti dodatnu kategoriju GS1 brojeva?

Ukoliko se u vašem poslovanju pojavila potreba za dodatnim GS1 brojevima, molimo vas da nam pošaljete zahtev preko mejla u kome ćete navesti koja vrsta i kategorija dodatnog GS1 broja vam je potrebna.
Po prijemu vašeg zahteva, u najkraćem roku ćemo vam dostaviti pisano upustvo sa administrativnim i financijskim uslovima za dodatni opseg.