Lanac snabdevanja u maloprodaji postaje sve složeniji jer uključuje ne samo B2B već i B2C međufaze. U takvim uslovima sve veće složenosti posla, kako na nivou u multinacionalne korporacije tako i na nivou lokalnog proizvođača hrane, javlja se potreba da se vrši praćenje poslovnog toka od izvora sirovina do krajnje destinacije proizvoda.  

Standardi za sledljivost u maloprodaji

Naši standardi pružaju globalno jedinstvenu identifikaciju i obuhvat podataka o trgovinskim jedinicama, imovini, logističkim jedinicama, stranama i lokacijama. Pored toga, naši standardi omogućavaju da se evidentira osnovna razmena podataka tako da postoji usaglašenost informacija u procesu sledljivosti između trgovinskih partnera.

 

 

Poslovne koristi

  • Ciljano i efikasno povlačenje opasnih proizvoda sa tržišta
  • Pomoć potrošačima u informisanju o ključnim karakteristikama proizvoda kao što su potencijalni alergeni
  • Pomoć u borbi protiv falsifikovanih proizvoda i zaštita integriteta brenda
  • Ključna komponenta u propisima i standardima o bezbednosti

Pogledajte i pitanja i odgovore