GS1 DataBar simboli mogu da nose više informacija i da identifikuju potrošačke proizvode manje veličine u odnosu na postojeće EAN/UPC bar kodove. GS1 DataBar omogućuje GTIN identifikaciju proizvoda koje je teško obeležiti, kao što su, na primer, sveža hrana, nakit, "uradi sam" proizvodi. Takođe, može da nosi dodatne informacije kao što su serijski broj, broj partije i rok upotrebe prikazane GS1 Aplikacionim identifikatorima čime se stvaraju mogućnosti da se reše poslovni problemi kao što su autentičnost proizvoda, sledljivost, kvalitet i uspešnost proizvoda, identifikacjja proizvoda sa promenljivim merama i poslovi sa kuponima. Preporuke za ove oblasti primene su već donete ili su u planu u bliskoj budućnosti.

GGS1 DataBar™ simboli mogu da nose više informacija i da identifikuju potrošačke proizvode manje veličine u odnosu na postojeće EAN/UPC bar kodove. GS1 DataBar omogućuje GTIN identifikaciju sveže hrane sa promenljivom težinom i proizvode koje je teško obeležiti kao što su rinfuzni proizvodi, nakit i kozmetika. Takođe, GS1 DataBar može da nosi dodatne informacije (serijski broj, broj partije, rok upotrebe...) prikazane GS1 Aplikacionim identifikatorima čime se stvaraju mogućnosti da se reše poslovni problemi kao što su autentičnost proizvoda, sledljivost i poslovi sa kuponima. 

 

Da li imate bar kod ?

Radeći sa GS1 Srbija možete biti sigurni da ćete dobiti jedinstvene bar kodove u svetu i oni će biti čitljivi u celom svetu.