GS1 GDSN® je GS1 Globalna mreža za sinhronizaciju podataka

Globalna mreža za sinhronizaciju podataka (GDSN) je izgrađena oko GS1 globalnog registra (GS1 Global Registry®),  GDSN sertifikovanih elektronskih kataloga (certified data pools), GS1 sistema za kvalitet podataka (Data Quality Framework ) i GS1 globalne klasifikacije  proizvoda (Global Product Classification) koji u kombinaciji daju snažan ambijent za sigurnu i kontinuiranu sinhronizaciju tačnih podataka. 

Sa GDSN-om  partneri uvek imaju poslednju informaciju u svojim sistemima i bilo kakva promena napravljena u bazi podataka jedne kompanije, automatski i odmah je na raspolaganju svim ostalim kompanijama koje sa njom posluju.

Kada su proizvođač i kupac sigurni da gledaju u iste, ažurne i tačne podatkeposluju lakše, brže i  jeftinije. GDSN obezbeđuje jedan izvor istinitih informacija o proizvodu.

Saznajte više o sinhronizaciji podataka (GDSN), sistemu za kvalitet podataka (DQF) i klasifikaciji proizvoda (GPC).

 

Sinhronizacija podataka (GDSN)

Kvalitet podataka (DQF)

Klasifikacija proizvoda (GPC)